Η Διαχείριση της Απώλειας

Η απώλεια σαν έννοια έχει πολλά νοήματα και διαφορετική σπουδαιότητα για τον καθένα μας.Έχει πολύπλοκες επιδράσεις σε διάφορους τομείς της ζωής …