Ψυχολογικά test

Μέτρησε τον εαυτό σου με τα ψυχολογικά τεστ δωρεάν και μάθε αμέσως τα αποτελέσματα.

Τεστ Κατάθλιψης

Το ερωτηματολόγιο κατάθλιψης (PHQ-9) είναι ένα αξιόπιστο και έγκριτο εργαλείο που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την ανίχνευση συμπτωμάτων κατάθλιψης. Οι ερωτήσεις επιτρέπουν να διαπιστωθεί τόσο η ύπαρξη, όσο και η σοβαρότητα της ψυχικής διαταραχής. Απαντώντας στις 9 ερωτήσεις που ακολουθούν θα λάβεις ενημέρωση για την ενδεχόμενη παρουσία και σοβαρότητα των συμπτωμάτων κατάθλιψης, καθώς και μια σύντομη εξήγηση των αποτελεσμάτων.

ΚΑΝΕ ΤΟ TEST

Τεστ Άγχους

Το ερωτηματολόγιο άγχους (GAD-7) είναι ένα αξιόπιστο και έγκριτο εργαλείο χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την ανίχνευση συμπτωμάτων άγχους. Οι ερωτήσεις επιτρέπουν να διαπιστωθεί τόσο η ύπαρξη, όσο και η σοβαρότητα της αγχώδους και λοιπών συναφών διαταραχών. Απαντώντας στις 7 ερωτήσεις που ακολουθούν θα λάβεις ενημέρωση για την ενδεχόμενη παρουσία και σοβαρότητα των συμπτωμάτων άγχους, καθώς και μια σύντομη εξήγηση των αποτελεσμάτων.

ΚΑΝΕ ΤΟ TEST