Τεστ Κατάθλιψης

Το ερωτηματολόγιο κατάθλιψης (PHQ-9) είναι ένα αξιόπιστο και έγκριτο εργαλείο που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την ανίχνευση συμπτωμάτων κατάθλιψης. Οι ερωτήσεις επιτρέπουν να διαπιστωθεί τόσο η ύπαρξη, όσο και η σοβαρότητα της ψυχικής διαταραχής. Απαντώντας στις 9 ερωτήσεις που ακολουθούν θα λάβεις ενημέρωση για την ενδεχόμενη παρουσία και σοβαρότητα των συμπτωμάτων κατάθλιψης, καθώς και μια σύντομη εξήγηση των αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται, ότι η κατάθλιψη είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα και ο προσυμπωματικός έλεγχος που προκύπτει από το ερωτηματολόγιο δεν επαρκεί για την πλήρη διάγνωσή της. Περαιτέρω εξέταση από ψυχολόγο/ψυχίατρο είναι απαραίτητη για την επίσημη διάγνωση της καταθλιπτικής διαταραχής.