Τεστ μετατραυματικού στρες (PTSD)

Το ερωτηματολόγιο Μετατραυματικού Άγχους (Post Traumatic Stress Disorder Inventory) είναι ένα αξιόπιστο και έγκριτο εργαλείο χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την ανίχνευση συμπτωμάτων μετατραυματικού άγχους. Οι ερωτήσεις αναφέρονται σε στρεσσογόνες και δυσφορικές εμπειρίες που συνέβησαν σε συγκεκριμένο χρονικό εύρος, και είναι πιθανό η συμπλήρωσή τους να σχετιστεί με την ανάδυση αρνητικών συναισθημάτων.

Ως εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου, δεν επαρκεί από μόνο του για τη διαπίστωση Διαταραχής Μετατραυματικού Άγχους, αλλά συνίσταται η επίσκεψη σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο.