Διεθνείς τηλεφωνικές γραμμές για την αυτοκτονία

Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε αν είναι αυτοκτονικός, καλέστε έναν από τους παρακάτω αριθμούς. Εάν κάποιος βρίσκεται σε ΑΜΕΣΟ κίνδυνο, καλέστε τον τοπικό σας αριθμό έκτακτης ανάγκης π.χ. 112 στην Ελλάδα.

 • Algeria Flag
  Algeria:Επείγον: 34342 και 34343
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 0021 3983 2000 58
 • Argentina Flag
  Argentina:Επείγον: 911
  Γραμμή για την αυτοκτονία: (54-11) 4758-2554
 • Armenia Flag
  Armenia:Επείγον: 911 και 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: (2) 538194
 • Australia Flag
  Australia:Επείγον: 000
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 131114
 • Austria Flag
  Austria:Επείγον: 112
  Telefonseelsorge 24/7: 142
  Rat auf Draht 24/7 (Youth): 147
 • Bahamas Flag
  Bahamas:Επείγον: 911
  Γραμμή για την αυτοκτονία: (2) 322-2763
 • Bangladesh Flag
  Bangladesh:Επείγον: 999
 • Belgium Flag
  Belgium:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 1813
 • Bolivia Flag
  Bolivia:Επείγον: 911
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 3911270
 • Bosnia & Herzegovina Flag
  Bosnia & Herzegovina:Γραμμή για την αυτοκτονία: 080 05 03 05
 • Botswana Flag
  Botswana:Επείγον: 911
  National Lifeline: 3911270
 • Brazil Flag
  Brazil:Επείγον: 188
 • Bulgaria Flag
  Bulgaria:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 0035 9249 17 223
 • Canada Flag
  Canada:Επείγον: 911
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 1 (833) 456 4566
 • China Flag
  China:Επείγον: 110
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 800-810-1117
 • Colombia Flag
  Colombia:Baranquilla: 1(00 57 5) 372 27 27
 • Croatia Flag
  Croatia:Επείγον: 112
 • Cyprus Flag
  Cyprus:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 8000 7773
 • Czech Republic Flag
  Czech Republic:Επείγον: 112
 • Denmark Flag
  Denmark:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 4570201201
 • Egypt Flag
  Egypt:Επείγον: 112
 • Estonia Flag
  Estonia:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 3726558088, in Russian: 3726555688
 • Finland Flag
  Finland:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 010 195 202
 • France Flag
  France:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 0145394000
 • Germany Flag
  Germany:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 08001810771
 • Ghana Flag
  Ghana:Επείγον: 999
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 2332 444 71279
 • Greece Flag
  Greece:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 1018
 • Guyana Flag
  Guyana:Επείγον: 999
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 223-0001
 • Hong Kong Flag
  Hong Kong:Επείγον: 999
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 852 2382 0000
 • Hungary Flag
  Hungary:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 116123
 • India Flag
  India:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 8888817666
 • Indonesia Flag
  Indonesia:Επείγον: 112 και 34343
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 1-800-273-8255
 • Iran Flag
  Iran:Επείγον: 110
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 1480
 • Ireland Flag
  Ireland:Επείγον: 116123
  Γραμμή για την αυτοκτονία: +4408457909090
 • Israel Flag
  Israel:Επείγον: 100
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 1201
 • Italy Flag
  Italy:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 800860022
 • Jamaica Flag
  Jamaica:Γραμμή για την αυτοκτονία: 1-888-429-5273
 • Algeria Flag
  Algeria:Επείγον: 34342 και 34343
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 0021 3983 2000 58
 • Japan Flag
  Japan:Επείγον: 110
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 810352869090
 • Jordan Flag
  Jordan:Επείγον: 911
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 110
 • Latvia Flag
  Latvia:Επείγον: 113
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 371 67222922
 • Lebanon Flag
  Lebanon:Γραμμή για την αυτοκτονία: 1564 και 34343
 • Liberia Flag
  Liberia:Γραμμή για την αυτοκτονία: 6534308
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 0021 3983 2000 58
 • Luxembourg Flag
  Luxembourg:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 352 45 45 45
 • Malaysia Flag
  Malaysia:Επείγον: 999
  Γραμμή για την αυτοκτονία: (06) 2842500
 • Malta Flag
  Malta:Γραμμή για την αυτοκτονία: 179
 • Mauritius Flag
  Mauritius:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: +230 800 93 93
 • Mexico Flag
  Mexico:Επείγον: 911
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 5255102550
 • Netherlands Flag
  Netherlands:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 900 0113
 • New Zealand Flag
  New Zealand:Επείγον: 111
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 1737
 • Nigeria Flag
  Nigeria:Γραμμή για την αυτοκτονία: 2348092106493
 • Norway Flag
  Norway:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: +4781533300
 • Pakistan Flag
  Pakistan:Επείγον: 115
 • Philippines Flag
  Philippines:Επείγον: 911
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 028969191
 • Poland Flag
  Poland:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 5270000
 • Portugal Flag
  Portugal:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 21 854 07 40 και 8 96 898 21 50
 • Romania Flag
  Romania:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 0800 801200
 • Russia Flag
  Russia:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 0078202577577
 • Saint Vincent and the Grenadines Flag
  Saint Vincent and the Grenadines:Επείγον: 999
  Γραμμή για την αυτοκτονία: (784) 456 1044
 • Saudi Arabia Flag
  Saudi Arabia:Επείγον: 112
 • Serbia Flag
  Serbia:Γραμμή για την αυτοκτονία: (+381) 21-6623-393
 • Singapore Flag
  Singapore:Επείγον: 999
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 1 800 2214444
 • Algeria Flag
  Algeria:Επείγον: 34342 και 34343
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 0021 3983 2000 58
 • Spain Flag
  Spain:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 914590050
 • South Africa Flag
  South Africa:Επείγον: 10111
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 0514445691
 • South Korea Flag
  South Korea:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: (02) 7158600
 • Sri Lanka Flag
  Sri Lanka:Γραμμή για την αυτοκτονία: 011 057 2222662
 • Sudan Flag
  Sudan:Επείγον: (249) 11-555-253
 • Sweden Flag
  Sweden:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 46317112400
 • Switzerland Flag
  Switzerland:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 143
 • Thailand Flag
  Thailand:Γραμμή για την αυτοκτονία: (02) 713-6793
 • Tonga Flag
  Tonga:Γραμμή για την αυτοκτονία: 23000
 • Trinidad and Tobago Flag
  Trinidad and Tobago:Επείγον: (868) 645 2800
 • Turkey Flag
  Turkey:Επείγον: 112
 • United Arab Emirates Flag
  United Arab Emirates:Γραμμή για την αυτοκτονία: 800 46342
 • United Kingdom Flag
  United Kingdom:Επείγον: 112
  Γραμμή για την αυτοκτονία: 0800 689 5652
 • United States Flag
  United States:Επείγον: 911
  Γραμμή για την αυτοκτονία: (800) 273-8255