Τεστ Burnout

Το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής εξουθένωσης (Burnout) επιτρέπει να διαφανεί η παρουσία και η σοβαρότητα σχετικών συμπτωμάτων. Το φαινόμενο του Burnout συνδέεται με εμπειρίες συναισθηματικού κενού, αποπροσωποποίησης και ψυχικής κούρασης, και εμφανίζεται σε συνθήκες υπερεργασίας και έλλειψης ικανοποίησης.

Σημειώνεται, πως η επίσημη διαπίστωση παρουσίας Burnout μπορεί να πραγματοποιηθεί από ψυχολόγο ή ψυχίατρο.