Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Ο παρών ιστότοπος clicktotherapy.gr ανήκει στην εταιρεία Clicktotherapy που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας (“Clicktotherapy” ή “Εταιρεία”) και τελεί υπό τη διαχείρισή της. Εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών Clicktotherapy, οφείλετε να διαβάσετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης με προσοχή. Αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας το Λογισμικό, ή “κλικάροντας” σε ένα κουμπί ή σε ένα κουτί που σημαίνει ότι έχεις διαβάσει και συμφωνείς με τους παρόντες όρους χρήσης, συνάπτεται η Σύμβαση. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν την πρόσβαση και χρήση από οποιοδήποτε άτομο (“Χρήστης” ή “εσύ”) του Λογισμικού, οι οποίοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την πρόσβαση και χρήση τόσο από απλό επισκέπτη του ιστοτόπου όσο και από εγγεγραμμένο Χρήστη. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείς με τους όρους της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Απορρήτου, σε παρακαλούμε να διακόψεις την πρόσβαση στο Λογισμικό και τη συμμετοχή στις Υπηρεσίες Clicktotherapy.

Κύριος σκοπός της Clicktotherapy είναι να επιτρέψει την επικοινωνία Χρηστών με κάποιον από τους Συμβούλους. Για το σκοπό αυτό, η Clicktotherapy έχει δημιουργήσει μία πλατφόρμα η οποία σας προσφέρει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με έναν ή περισσότερους Συμβούλους προκειμένου να πραγματοποιήσετε συνεδρία διαδικτυακά με τη χρήση διαδραστικών επικοινωνιακών μέσων.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • «Εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Εταιρία» προσδιορίζουν την Clicktotherapy και τις συνεργαζόμενες (διανομείς) εταιρείες,
 • «Λογισμικό» προσδιορίζει τις εφαρμογές διαδικτύου ή τις εφαρμογές για κινητά οι οποίες ανήκουν στην Εταιρεία και χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες στους οποίους περιλαμβάνονται και οι συνεργαζόμενοι Σύμβουλοι ώστε να παρέχουν και να τους παρασχεθούν, ανάλογα, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Το Λογισμικό μπορεί να είναι προσβάσιμο ή διαθέσιμο μέσω πολλαπλών ιστότοπων, συσκευών και άλλων μέσων,
 • «Σύμβουλος» προσδιορίζει το φυσικό πρόσωπο που κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του ως Σύμβουλος (η συμμετοχή ως Συμβούλου έγινε αποδεκτή από την Εταιρεία), ο οποίος παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες μέσω του Λογισμικού,
 • «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» είναι οι συμβουλές, προσανατολισμός, πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση ή εν γένει υπηρεσία, που παρέχουν οι Σύμβουλοι μέσω του Clicktotherapy,
 • «Υπηρεσίες Clicktotherapy» σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από την Εταιρεία μέσω της χρήσης του Λογισμικού της, και
 • «Χρήστης(-ες)» θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο(α) το οποίο κάνει χρήση του Λογισμικού προκειμένου να του παρασχεθούν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Οι Σύμβουλοι και Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Το Λογισμικό σου επιτρέπει να επικοινωνείς με έναν Σύμβουλο με το σκοπό να σου παρασχεθούν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
 • Μετά την εγγραφή σου στο Λογισμικό, η Clicktotherapy ορίζει έναν Σύμβουλο για σένα ο οποίος επιλέγεται με βάση, κατά κύριο λόγο, τη διαθεσιμότητά του και τυχόν εξειδίκευση του σε ψυχοθεραπευτικές τεχνικές που σε ενδιαφέρουν.
 • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είσαι ικανοποιημένος με τον Σύμβουλο που έχει ορισθεί από την Clicktotherapy, μπορείς ανά πάσα στιγμή να ζητήσεις από το Clicktotherapy άλλο Σύμβουλο.
 • Οι Σύμβουλοι δεν είναι υπάλληλοί μας ούτε εκπρόσωποί μας. Επιπλέον, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη οποιουδήποτε Συμβούλου.
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την θέληση ή καταλληλότητα του Συμβούλου να δώσει συμβουλή.
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το κατά πόσο θα βρεις τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχετικές, χρήσιμες, σωστές, ικανοποιητικές ή κατάλληλες για τις ανάγκες σου.
 • Δεν ελέγχουμε την ποιότητα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και δεν καθορίζουμε αν οποιοσδήποτε από τους Συμβούλους έχει τα κατάλληλα προσόντα για να παρέχει οποιαδήποτε ειδική υπηρεσία. Ελέγχουμε μόνο αν οι Σύμβουλοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου.
 • Η σχέση σου που αφορά τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες είναι αυστηρά με τον Σύμβουλο. Δεν εμπλεκόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο με την πραγματική ουσία της σχέσης ή οποιοδήποτε μέρος των Συμβουλευτικές Υπηρεσιών και δεν επικυρώνουμε ή εμπλεκόμαστε στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
 • Πληρώνοντας μέσω του Λογισμικού, αυτή η πληρωμή γίνεται προς το Σύμβουλο για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και εμείς χρεώνουμε τον Σύμβουλο παίρνοντας μέρος της πληρωμής αυτής, σαν προμήθεια, για τη χρήση και τη λειτουργία του Λογισμικού. Όμως, δεν θα θεωρηθούμε Σύμβουλοι οποιωνδήποτε Συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως πληρωμής.

Χρήση του Λογισμικού και πλοήγηση

 • Μπορείς να πλοηγείσαι ελεύθερα στον ιστότοπο clicktotherapy.gr (υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης). Εάν όμως επιθυμείς να χρησιμοποιήσεις το Λογισμικό, δηλαδή να πραγματοποιήσεις συνεδρία με έναν από τους Συμβούλους που συνεργάζονται με την Εταιρεία, θα χρειαστεί να εγγραφείς στο Λογισμικό μας και να δημιουργήσεις έναν λογαριασμό. Παράλληλα, θα χρειαστεί να διαβάσεις και να αποδεχτείς την «Πολιτική Απορρήτου». Μπορείς να αλλάξεις ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής σου.
 • Προκειμένου να σας παρασχεθούν οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, το Clicktotherapy προσφέρει τη δυνατότητα να καταβάλετε το αντίτιμο των υπηρεσιών αυτών προς τον Σύμβουλο είτε μέσω πιστωτικής είτε μέσω χρεωστικής κάρτας. Εσείς δεν έχει καμία επιβάρυνση για τις Υπηρεσίες Clicktotherapy, ούτε πρόσθετη χρέωση (κράτησης) για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε εσάς.
 • Με την ολοκλήρωση της αγοράς των προϊόντων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που βρίσκονται διαθέσιμα στην πλατφόρμα, το Clicktotherapy χρεώνει την πιστωτική/χρεωστική κάρτα σας (όπως τη δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα) με το αναγραφόμενο ποσό, που αντιστοιχεί στο προϊόν που αγοράσατε και στέλνει ηλεκτρονική βεβαίωση ότι πληρώσατε το ισόποσο οπότε θεωρείται ότι έχετε εξοφλήσει τη σχετική υποχρέωση καταβολής.
 • Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι παρότι ο Σύμβουλος μπορεί να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες μέσω του Λογισμικού, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε αν η χρήση του Συμβούλου, οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ή αν το Λογισμικό είναι σωστό και κατάλληλο για τις ανάγκες σου. Το Λογισμικό δεν περιλαμβάνει την παροχή ιατρικής φροντίδας, υπηρεσίες ψυχικής υγείας ή άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών από μας. Σαν λειτουργοί του Λογισμικού, ο ρόλος μας είναι αυστηρά περιορισμένος στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ εσού και του Συμβούλου ώστε να είναι δυνατή η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
 • Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι είσαι ενήμερος για το γεγονός ότι οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες δεν είναι απόλυτο υποκατάστατο μιας προσωπικής εξέτασης από κάποιον πιστοποιημένο και με τα κατάλληλα προσόντα επαγγελματία. Δεν πρέπει ποτέ να στηριχθείς ή να πάρεις αποφάσεις σχετικές με την υγεία που να βασίζονται πρωτίστως σε πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί σαν μέρος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, συνιστούμε θερμά να σκεφτείς να ζητήσεις συμβουλή κάνοντας μία προσωπική συνάντηση με κάποιον πιστοποιημένο και με τα κατάλληλα προσόντα επαγγελματία. Ποτέ μην αγνοείς, αποφεύγεις ή καθυστερείς να πάρεις ιατρική συμβουλή από γιατρό ή άλλον σύμβουλο υγείας, μέσω προσωπικής συνάντησης, λόγω πληροφοριών ή συμβουλής που πήρες μέσω του Λογισμικού.
 • Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μέσω του Λογισμικού δεν προορίζεται για διάγνωση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που σχετίζονται με φάρμακα ή αγωγή που μπορεί να είναι κατάλληλη για σένα, και πρέπει να αγνοήσεις οποιαδήποτε τέτοια συμβουλή δοθεί σε εσένα μέσω της Πλατφόρμας.
 • ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (π.χ. Τάσεις αυτοκτονίας κ.λ.π.) ΑΛΛΑ ΚΑΛΕΣΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ 1018 ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΗ ΣΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΣΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι το Λογισμικό δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις και δεν πρέπει να χρησιμοποιείς το Λογισμικό σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις.
 • Οι πληροφορίες και τυχόν άρθρα που παρουσιάζονται στο Λογισμικό εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση-θεραπεία και συμβουλή των εξειδικευμένων επαγγελματιών.
 • Είναι πιθανό να υπάρξουν παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων με τη χρήση συνδέσμων (links/ hyperlinks), προς το σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών του Λογισμικού και της ιστοσελίδας. Υπογραμμίζουμε ότι οι δικτυακοί τόποι στους οποίους γίνεται παραπομπή υπόκεινται στους όρους χρήσης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η εμφάνιση των συνδέσμων αυτών στο Λογισμικό δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Εταιρεία η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που ενυπάρχουν σε αυτούς.

Ο λογαριασμός, η εκπροσώπηση, η συμπεριφορά και οι δεσμεύσεις σου

 • Επιβεβαιώνεις ότι είσαι τουλάχιστον 18 ετών.
 • Επιβεβαιώνεις και συμφωνείς ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχεις στο ή μέσω του Λογισμικού, και οι πληροφορίες που θα παρέχεις στο ή μέσω του Λογισμικού στο μέλλον, είναι ακριβείς, αληθείς και πλήρεις. Επιπλέον, συμφωνείς ότι κατά τη διάρκεια της Σύμβασης θα διατηρείς και θα επικαιροποιείς αυτές τις πληροφορίες έτσι ώστε να συνεχίσουν να είναι ακριβείς και πλήρεις.
 • Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι είσαι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού σου και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας ασφάλειας που να σχετίζεται με το λογαριασμό σου.
 • Συμφωνείς ότι θα μας ενημερώνεις άμεσα σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της πρόσβασης σου στο λογαριασμό ή οποιασδήποτε άλλης ανησυχίας για παράβαση της ασφάλειας του λογαριασμού σου.
 • Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι είσαι μοναδικός υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που γίνονται μέσω της χρήσης του Λογισμικού.
 • Συμφωνείς και δεσμεύεσαι να μην χρησιμοποιείς το Λογισμικό για την αποστολή ή παράδοση: α) ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία και/ή διαφημίσεις ή προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών; β) κακόβουλο λογισμικό και κωδικό; γ) παράνομο, παρενοχλητικό, παραβιαστικό της ιδιωτικότητας, καταχρηστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή ενδεχομένως επιβλαβές περιεχόμενο; δ) οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει πνευματική ιδιοκτησία ή δικαίωμα τρίτου μέρους; ε) οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει ζημία σε τρίτο μέρος; στ) οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να αποτελέσει, προκαλέσει, ενθαρρύνει εγκληματική δράση ή να παραβιάσει οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο.
 • Συμφωνείς και δεσμεύεσαι να μην παραβιάζεις οποιονδήποτε νόμο, κανόνα, ρύθμιση ή κώδικα ηθικής σε σχέση με τη χρήση του Λογισμικού και της σχέσης σου με τους Συμβούλους και εμάς.

Περιορισμός ευθύνης

 • Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι δεν ευθυνόμαστε προς εσένα ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε έμμεση, δευτερεύουσα, επακόλουθη, ειδική, παραδειγματικού χαρακτήρα ή με χαρακτήρα κύρωσης ζημία.
 • Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι η Εταιρεία μπορεί να αναθέτει σε Συμβούλους την παροχή προς εσάς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, όμως δεν θα αξιολογήσει την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα του κάθε Συμβούλου. Παραιτείσαι ρητώς και απαλλάσσεις την εταιρεία από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ευθύνες ή ζημίες που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον Σύμβουλο. Η Εταιρεία δεν θα αποτελεί μέρος των διαφορών, διαπραγματεύσεων των διαφορών ανάμεσα σε εσένα και τον Σύμβουλο. Η ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνεις σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Λογισμικού (με όλες τις συνέπειές της) βαρύνει αποκλειστικά εσένα. Δεν θα αξιολογήσουμε την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα των οποιωνδήποτε Συμβούλων και παραιτείσαι ρητώς και απαλλάσσεις την εταιρεία από κάθε ευθύνη, αξίωση, πρόκληση ενεργειών ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του Λογισμικού ή των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
 • Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι η συνολική ευθύνη μας για ζημία που προκύπτει από αυτή τη Σύμβαση και οποιαδήποτε χρήση του Λογισμικού δεν θα ξεπερνά το συνολικό ποσό των χρημάτων που πλήρωσες εσύ μέσω της πλατφόρμας για μία περίοδο τριών μηνών πριν την ημερομηνία της αξίωσης.
 • Η παρούσα ενότητα εξακολουθεί να ισχύει και μετά τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας.

Πνευματική ιδιοκτησία

Ολόκληρο το περιεχόμενο και κάθε μέρος του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος Λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο Λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στο Clicktotherapy ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από το Clicktotherapy για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με το Λογισμικό. Ο Χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Clicktotherapy και άλλων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτό το Λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών της Clicktotherapy.

To Clicktotherapy δεν είναι υπεύθυνο για ζημιές που προκλήθηκαν από έναν Χρήστη ή Σύμβουλο, ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει, ή οτιδήποτε παρόμοιο, προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτό το Λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων.

Εκχώρηση

Αυτή η Σύμβαση δεν μπορεί να εκχωρηθεί από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας, αλλά μπορεί να ανατεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας από την Εταιρεία σε (i) μητρική ή θυγατρική εταιρεία, (ii) αγοραστή ενεργητικού, ή (iii) διάδοχο από συγχώνευση. Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

Σημαντικές σημειώσεις για τη Σύμβαση

 • Αυτή η Σύμβαση και η σχέση μας μαζί σου ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων, θα επιλύονται κατ’ αρχήν φιλικά, εάν όμως τούτο δεν καταστεί εφικτό, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 • Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσού και ημών. Επιβεβαιώνεις ότι δεν έχεις βασιστεί σε οποιαδήποτε υπόσχεση ή εγγύηση από εμάς εκτός από ό,τι ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση.
 • Αποδέχεστε το ενδεχόμενο να τροποποιήσουμε τη Σύμβαση δημοσιεύοντας τις τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε συχνά τους όρους αυτής της Σύμβασης. Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας Clicktotherapy μετά από κάθε τροποποίηση όρων θα θεωρείται ως αποδοχή των νέων όρων χωρίς να απαιτείται κανένας άλλος έγγραφος τύπος.
 • Η Εταιρεία, μέσω του Λογισμικού, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη Χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων προς τους συνεργάτες του – ιατρούς ή άλλα , β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλθέντα από τον επισκέπτη Χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Εταιρείας, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Εταιρείας μετά από σχετική προειδοποίηση τους.
 • Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, όλοι οι όροι που αφορούν τον περιορισμό ευθύνης και αποζημίωση ισχύουν και μετά τη λήξη της Σύμβασης.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων χρήσης.