Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

 • Παρατίθενται οι όροι και προϋποθέσεις (η “Συμφωνία”) για την πρόσβαση και χρήση από οποιοδήποτε άτομο (“Χρήστης”, “Πελάτης” ή “εσύ”) της πλατφόρμας μέσω της οποίας συμβουλές και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχονται (η “Πλατφόρμα”). Η Πλατφόρμα μπορεί να παρέχεται, να είναι προσβάσιμη ή διαθέσιμη μέσω πολλαπλών ιστότοπων, συσκευών και άλλων μέσων.
 • Η Πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για να διευκολύνει α) την παροχή προσωπικών πληροφοριών και πληροφοριών που παρέχονται ειδικά σε εσένα; και β) την παροχή γενικών πληροφοριών και περιεχομένου που είναι δημόσια διαθέσιμο και δεν παρέχεται σε εσένα προσωπικά.
 • Αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα, ή “κλικάροντας” σε ένα κουμπί ή σε ένα κουτί που σημαίνει ότι έχεις διαβάσει και συμφωνείς με τους όρους χρήσης, συνάπτεται η Συμφωνία.
 • Όταν οι όροι “εμείς”, “μας” ή κάτι παρόμοιο χρησιμοποιείται στη Συμφωνία, αυτοί οι όροι αναφέρονται σε οποιαδήποτε εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια και λειτουργεί την Πλατφόρμα.

Οι Σύμβουλοι και Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Η Πλατφόρμα σου επιτρέπει να επικοινωνείς με έναν σύμβουλο, επαγγελματία, ειδικό ή οποιοδήποτε άλλο άτομο (όλοι μαζί “Σύμβουλος”) με το σκοπό να πάρεις συμβουλές, προσανατολισμό, πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση, πλεονέκτημα ή υπηρεσία (όλα μαζί “Συμβουλευτικές Υπηρεσίες”).
 • Οι Σύμβουλοι δεν είναι υπάλληλοί μας ούτε εκπρόσωποί μας. Επιπλέον, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη οποιουδήποτε Συμβούλου.
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την θέληση ή καταλληλότητα του Συμβούλου να δώσει συμβουλή.
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το κατά πόσο θα βρεις τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχετικές, χρήσιμες, σωστές, ικανοποιητικές ή κατάλληλες για τις ανάγκες σου.
 • Δεν ελέγχουμε την ποιότητα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και δεν καθορίζουμε αν οποιοσδήποτε από τους Συμβούλους έχει τα κατάλληλα προσόντα για να παρέχει οποιαδήποτε ειδική υπηρεσία.
 • Η σχέση σου που αφορά τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες είναι αυστηρά με τον Σύμβουλο. Δεν εμπλεκόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο με την πραγματική ουσία της σχέσης ή οποιοδήποτε μέρος των Συμβουλευτικές Υπηρεσιών και δεν επικυρώνουμε ή εμπλεκόμαστε στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
 • Σε περίπτωση που πληρώσεις μέσω της Πλατφόρμας, ή πληρώσεις εμάς, αυτή η πληρωμή γίνεται προς το Σύμβουλο για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Μπορεί να χρεώσουμε τον Σύμβουλο παίρνοντας μέρος της πληρωμής αυτής για τη χρήση και τη λειτουργία της Πλατφόρμας. Όμως, δεν θα θεωρηθούμε Σύμβουλοι οποιωνδήποτε Συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως πληρωμής.

Χρήση της Πλατφόρμας

 • Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι παρότι ο Σύμβουλος μπορεί να παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες μέσω της Πλατφόρμας, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε αν η χρήση του Συμβούλου, οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ή η Πλατφόρμα είναι σωστή και κατάλληλη για τις ανάγκες σου. Η Πλατφόρμα δεν περιλαμβάνει την παροχή ιατρικής φροντίδας, υπηρεσίες ψυχικής υγείας ή άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών από μας. Σαν λειτουργοί της Πλατφόρμας, ο ρόλος μας είναι αυστηρά περιορισμένος στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ εσού και του Συμβούλου ώστε να είναι δυνατή η παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι είσαι ενήμερος για το γεγονός οτι οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες δεν είναι απόλυτο υποκατάστατο μιας προσωπικής εξέτασης από κάποιον πιστοποιημένο και με τα κατάλληλα προσόντα επαγγελματία. Δεν πρέπει ποτέ να στηριχθείς ή να πάρεις αποφάσεις σχετικές με την υγεία που να βασίζονται πρωτίστως σε πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί σαν μέρος των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, συνιστούμε θερμά να σκεφτείς να ζητήσεις συμβουλή κάνοντας μία προσωπική συνάντηση με κάποιον πιστοποιημένο και με τα κατάλληλα προσόντα επαγγελματία. Ποτέ μην αγνοείς, αποφεύγεις ή καθυστερείς να πάρεις ιατρική συμβουλή από γιατρό ή άλλον σύμβουλο υγείας, μέσω προσωπική συνάντησης, λόγω πληροφοριών ή συμβουλής που πήρες μέσω της Πλατφόρμας.
 • Η Πλατφόρμα δεν προορίζεται για διάγνωση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που σχετίζονται με φάρμακα ή αγωγή που μπορεί να είναι κατάλληλη για σένα, και πρέπει να αγνοήσεις οποιαδήποτε τέτοια συμβουλή δοθεί σε εσένα μέσω της Πλατφόρμας.
 • ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (π.χ. Τάσεις αυτοκτονίας κ.λ.π.) ΑΛΛΑ ΚΑΛΕΣΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ 166 ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΗ ΣΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΣΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι η Πλατφόρμα δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις και δεν πρέπει να χρησιμοποιείς την Πλατφόρμα σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις.
 • Είναι πιθανό να υπάρξουν παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων με τη χρήση συνδέσμων (links/ hyperlinks), προς το σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών της πλατφόρμας και της ιστοσελίδας. Υπογραμμίζουμε ότι οι δικτυακοί τόποι στους οποίους γίνεται παραπομπή υπόκεινται στους όρους χρήσης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η εμφάνιση των συνδέσμων αυτών στην Πλατφόρμα δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Πλατφόρμα η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που ενυπάρχουν σε αυτούς.
 • Με το να συνάπτεται αυτή η Συμφωνία, συμφωνείς επιπλέον και στους όρους της Πλατφόρμας που αφορούν την Πολιτική Απορρήτου.

Περιορισμός ευθύνης

 • Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι δεν ευθυνόμαστε προς εσένα ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε έμμεση, δευτερεύουσα, επακόλουθη, ειδική, παραδειγματικού χαρακτήρα ή με χαρακτήρα κύρωσης ζημία.
 • Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι η συνολική ευθύνη μας για ζημία που προκύπτει από αυτή τη Συμφωνία και οποιαδήποτε χρήση της Πλατφόρμας δεν θα ξεπερνά το συνολικό ποσό των χρημάτων που πλήρωσες εσύ μέσω της πλατφόρμας για μία περίοδο τριών μηνών πριν την ημερομηνία της αξίωσης.
 • Η παρούσα ενότητα εξακολουθούν να ισχύουν μετά τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας

Πνευματική ιδιοκτησία

 • Το σύνολο του περιεχομένου της Πλατφόρμας αποτελεί πνευματική μας ιδιοκτησία και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκμετάλλευση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου της Πλατφόρμας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση των σημάτων της Πλατφόρμας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της.

Ο λογαριασμός, η εκπροσώπηση, η συμπεριφορά και οι δεσμεύσεις σου

 • Επιβεβαιώνεις ότι είσαι τουλάχιστον 18 ετών.
 • Επιβεβαιώνεις και συμφωνείς ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχεις στην ή μέσω της Πλατφόρμας, και οι πληροφορίες που θα παρέχεις στην ή μέσω της Πλατφόρμας στο μέλλον, είναι ακριβείς, αληθείς και πλήρεις. Επιπλέον, συμφωνείς ότι κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας θα διατηρείς και θα επικαιροποιείς αυτές τις πληροφορίες έτσι ώστε να συνεχίσουν να είναι ακριβείς και πλήρεις.
 • Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι είσαι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού σου και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας ασφάλειας που να σχετίζεται με το λογαριασμό σου (όλα μαζί “Πρόσβαση στο λογαριασμό”).
 • Συμφωνείς ότι θα μας ενημερώνεις άμεσα σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Πρόσβασης σου στο λογαριασμό ή οποιασδήποτε άλλης ανησυχίας για παράβαση της ασφάλειας του λογαριασμού σου.
 • Συμφωνείς, επιβεβαιώνεις και αναγνωρίζεις ότι είσαι μοναδικός υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που γίνονται μέσω της χρήσης της Πρόσβασή σου στο λογαριασμό.
 • Συμφωνείς και δεσμεύεσαι να μην χρησιμοποιείς την Πλατφόρμα για την αποστολή ή παράδοση: α) ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία και/ή διαφημίσεις ή προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών; β) κακόβουλο λογισμικό και κωδικό; γ) παράνομο, παρενοχλητικό, παραβιαστικό της ιδιωτικότητας, καταχρηστικό, απειλητικό, ρατσιστικό ή ενδεχομένως επιβλαβές περιεχόμενο; δ) οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει πνευματική ιδιοκτησία ή δικαίωμα τρίτου μέρους; ε) οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει ζημία σε τρίτο μέρος; στ) οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να αποτελέσει, προκαλέσει, ενθαρρύνει εγκληματική δράση ή να παραβιάσει οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο.
 • Συμφωνείς και δεσμεύεσαι να μην παραβιάζεις οποιονδήποτε νόμο, κανόνα, ρύθμιση ή κώδικα ηθικής σε σχέση με τη χρήση της Πλατφόρμας και της σχέσης σου με τους Συμβούλους και εμάς.

Σημαντικές σημειώσεις για τη Συμφωνία μας

 • Αυτή η Συμφωνία και η σχέση μας μαζί σου πρέπει να ερμηνευτεί μόνο σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων, θα επιλύονται κατ’ αρχήν φιλικά, εάν όμως τούτο δεν καταστεί εφικτό, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 • Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσού και ημών. Επιβεβαιώνεις ότι δεν έχεις βασιστεί σε οποιαδήποτε υπόσχεση ή εγγύηση από εμάς εκτός από ό,τι ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία.
 • Μπορεί να αλλάξουμε τη Συμφωνία δημοσιεύοντας αλλαγές στην Πλατφόρμα. Οι αλλαγές μπαίνουν σε εφαρμογή άμα τη δημοσίευσή τους. Επομένως, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε συχνά τους όρους αυτής της Συμφωνίας. Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα αφού οι αλλαγές έχουν τεθεί σε ισχύ, συμφωνείς ότι δεσμεύεσαι από τέτοιες αλλαγές στη Συμφωνία. Αν δεν συμφωνείς με τις αλλαγές, πρέπει να διακόψεις την πρόσβαση στην Πλατφόρμα και τη συμμετοχή στις υπηρεσίες της.
 • Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, όλοι οι όροι που αφορούν τον περιορισμό ευθύνης και αποζημίωση ισχύουν και μετά τη λήξη της Συμφωνίας.