Πολιτική Απορρήτου Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook

Το παρόν κείμενο συνιστά τμήμα της πολιτικής απορρήτου της εταιρείας Clicktotherapy Ι.Κ.Ε. ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής δπχ). Στο κείμενο αυτό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διεξάγεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη σελίδα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η σελίδα https://www.facebook.com/clicktotherapy/ συνιστά δημιουργία της εταιρείας Clicktotherapy Ι.Κ.Ε. (εφεξής ο υπεύθυνος επεξεργασίας).

Για κάθε ζήτημα που αφορά την προστασία δπχ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info[at]clicktotherapy.com

Για την παρούσα επεξεργασία (δηλαδή στη συγκεκριμένη σελίδα του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης) και μόνο σας ενημερώνουμε ότι είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με την εταιρεία Meta Platforms, Inc., η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σκοπός επεξεργασίας

Η εταιρεία Clicktotherapy Ι.Κ.Ε. προβαίνει σε επεξεργασία δπχ μέσω της συγκεκριμένης σελίδας προκειμένου:

  • να σας ενημερώσει για τις δραστηριότητές του,
  • να σας παρέχει ένα επιπλέον μέσο επικοινωνίας.

Περιεχόμενο σελίδας

Το περιεχόμενο που αναρτούμε στη συγκεκριμένη σελίδα συνίσταται κυρίως σε ανάρτηση δημοσιεύσεων για τις δραστηριότητές μας, φωτογραφίες και βίντεο. Όταν το περιεχόμενο των αναρτήσεων περιλαμβάνει δπχ, φροντίζουμε να είναι προϊόν νόμιμης επεξεργασίας. Εάν θεωρείτε ότι το αναρτώμενο περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα τρίτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.

Νομική βάση επεξεργασίας

Η νομική βάση της επεξεργασίας που λαμβάνει χώρα στην παρούσα σελίδα είναι η συγκατάθεσή σας. Δηλαδή, με ενέργειες όπως “like” και “follow”, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία που γίνεται στις αναρτήσεις μας και αφορά το όνομα χρήστη και ενδεχομένως τη φωτογραφία που τυχόν εσείς δημοσιοποιείτε στο προφίλ σας. Προβαίνοντας σε τέτοιες ενέργειες, δηλώνετε ταυτόχρονα ότι αποδέχεστε τους όρους της συγκεκριμένης πολιτικής. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας γίνεται με τον ίδιο αλλά αντίστροφο τρόπο (unlike, unfollow).

Σε περίπτωση που περιηγείστε στη σελίδα μας και μόνο χωρίς να προβαίνετε σε τέτοιες ενέργειες, σας δηλώνουμε ότι εμείς δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Σας εφιστούμε όμως την προσοχή, ότι το ίδιο δεν ισχύει για την εταιρεία Meta Platforms. Inc., όπως κατωτέρω αναλύεται.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε μέσω της σελίδας

Μέσω της σελίδας προαναφερόμενης σελίδας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δπχ, όπως το όνομά σας και τη φωτογραφία προφίλ σας καθώς και τα τυχόν σχόλια ή μηνύματά σας.

Επιπλέον η συγκεκριμένη σελίδα μας επιτρέπει να συλλέγουμε ανωνυμοποιημένα/στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις σε αυτή.

Σας ενημερώνουμε όμως ότι η εταιρεία Meta Platforms. Inc. πιθανότατα προβαίνει και σε άλλες πράξεις επεξεργασίας συλλέγοντας και άλλα δεδομένα σας (ip, ιστορικό επισκέψεων κλπ.), το εύρος και την έκταση των οποίων δεν ελέγχουμε και δε μπορούμε να επηρεάσουμε. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας που παραθέτουμε κατωτέρω.

Πώς γίνεται η συλλογή/επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η συλλογή και η εν γένει επεξεργασία (διατήρηση κλπ.) δπχ στη συγκεκριμένη σελίδα γίνεται μόνο εφόσον εσείς πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια, όπως like ή follow.

Σας ενημερώνουμε όμως ότι η εταιρεία Meta Platforms, Inc. πιθανότατα προβαίνει σε συλλογή/επεξεργασία και άλλων δεδομένων σας και με άλλους τρόπους, το εύρος και την έκταση των οποίων δεν ελέγχουμε και δε μπορούμε να επηρεάσουμε. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας που παραθέτουμε κατωτέρω.

Τόπος - χρόνος διατήρησης

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας της εταιρείας Meta Platforms, Inc. που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση ανά 3ετία επανεξετάζουμε τα δπχ που έχουμε επεξεργαστεί και προβαίνουμε κατά περίπτωση σε διαγραφή αυτών.

Σχόλια

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε σχόλια στις σχετικές αναρτήσεις μας. Πλην όμως σας προτρέπουμε να μην αξιοποιείτε τη δυνατότητα αυτή κοινοποιώντας σε εμάς ή δημοσιοποιώντας εν γένει δπχ τρίτων προσώπων. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε τέτοια ενέργεια ή σχολιασμό που περιέχει περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, που προσβάλλει ή θέτει σε κίνδυνο την εταιρεία Clicktotherapy Ι.Κ.Ε. θα προβούμε στη διαγραφή τους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Δικαιώματα

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων σας. Επιπλέον σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η παρούσα επεξεργασία παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία προστασίας δπχ, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διευκρίνηση: η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενδέχεται τεχνικά να είναι περιορισμένη, λόγω των επιλογών και των όρων χρήσης της εταιρείας Meta Platforms. Inc.

Ασφάλεια

Το προσωπικό της εταιρείας που διαχειρίζεται τη σελίδα καλύπτεται από ρητή υποχρέωση τήρησης απορρήτου και συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας κατά τη διαδικασία διαχείρισης του λογαριασμού της συγκεκριμένης σελίδας.

Πλην όμως σας ενημερώνουμε ότι δε γνωρίζουμε τον τρόπο που η εταιρεία Meta Platforms, Inc. στην οποία ανήκει γενικά το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το διαχειρίζεται, τους όρους και τον τρόπο που διαφυλάσσει τα δπχ που τυγχάνουν επεξεργασίας εντός αυτής της σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας ως κατωτέρω παρατίθεται.

Διαβίβαση

Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναρτώνται στην επίσημη σελίδα Facebook στις Η.Π.Α. ή σε άλλες χώρες εκτός του τόπου διαμονής σας. Μετά την κατάργηση με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Schrems II της Ασπίδας Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για τις διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων («Privacy Shield»), η Meta Platforms Ireland Limited χρησιμοποιεί για τη διαβίβαση τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (Standard Contractual Clauses) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις παραμένουν σε ισχύ. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την πολιτική δεδομένων της Meta Platforms. Inc. στο σύνδεσμο https://www.facebook.com/about/privacy (ενότητα: «Πώς λειτουργούμε και μεταφέρουμε δεδομένα στο πλαίσιο των παγκόσμιων υπηρεσιών μας») και το σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Επισήμανση – Αποποίηση ευθύνης

Συνιστούμε πριν να παράσχετε την οποιαδήποτε συγκατάθεσή σας κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια στη σελίδα αυτή, να συμβουλευτείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν λόγω μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ως ανωτέρω εκτέθηκαν. Σε περίπτωση που με δικές σας ενέργειες προβαίνετε σε μεταφόρτωση (uploading) φωτογραφιών δικών σας ή τρίτων στη σελίδα μας στο ανωτέρω μέσο ή επιπλέον προσωπικών δεδομένων, την ευθύνη για την επεξεργασία αυτή φέρετε εσείς οι ίδιοι. Λόγω της ιδιαίτερης ευκολίας διαμοιρασμού (sharing) φωτογραφιών και λοιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνιστούμε να τα χρησιμοποιείτε εκτιμώντας τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από τη δημοσιοποίησή τους. Σας επαναλαμβάνουμε ότι δε μπορούμε να επηρεάσουμε τους ανωτέρω όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων της Meta Platforms. Inc. ούτε τον τρόπο που αυτή διαχειρίζεται συνολικά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση σας δηλώνουμε ότι δε γνωρίζουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το αν το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν συλλέγει επιπλέον κατηγορίες δεδομένων (ιστορικό επίσκεψης, IP κλπ), αν επιδιώκει επιπλέον σκοπούς επεξεργασίας, αν χρησιμοποιεί εκτελούντες και υποεκτελούντες την επεξεργασία, αν προβαίνει σε profiling, αν τηρεί τις δημοσιευμένες πολιτικές προστασίας και τον τρόπο που διενεργεί συνολικά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, σας παραθέτουμε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Δεδομένων του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/legal/terms και https://www.facebook.com/privacy/explanation), σας καλούμε να τα συμβουλευτείτε πριν από οποιαδήποτε ενέργειά σας και σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προβαίνουμε σε ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση τους, αντιλαμβανόμενοι τους πιθανούς κινδύνους.