Τα προβλήματα στην ψυχική υγεία των ανδρών αποτελούν μια θεματική που προσεγγίζεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Πώς μπορεί ένας άνδρας να παρακάμψει τις επιταγές του ανδρικού ιδεώδους, όπως η δύναμη και η αντοχή, και να παραδεχτεί τόσο στον εαυτό του, όσο και σε έναν τρίτο την ευαλωτότητά του;

Η αντίληψη οτι οι άνδρες, σε αντίθεση με τις γυναίκες, πρέπει να διαχειρίζονται ενδεχόμενες συναισθηματικές δυσκολίες σιωπηρά, διατηρείται ακόμη στη σύγχρονη κοινωνία. Παρ’όλα αυτά, τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνουν οτι αφ’ ενός η κυριότερη αιτία θανάτου στους άνδρες ηλικίας 18-30 είναι η αυτοκτονία, αφ’ ετέρου η κατάθλιψη μπορεί να παρατηρηθεί στους άνδρες σε ίδιο ποσοστό με τις γυναίκες. 

Τα συμπτώματα βίωσης συναισθηματικής δυσκολίας στους άνδρες μπορεί να εκφράζονται διαφορετικά συγκριτικά με τις γυναίκες. Η κατάθλιψη, ενώ στη θηλυκή της έκφραση διακρίνεται από συναισθήματα θλίψης και συμπεριφορές εσωστρέφειας, στους άνδρες εκφράζεται κυρίως με συναισθήματα ευερεθιστότητας και θυμού, ξεσπάσματα οργής, μειωμένη ανάγκη για ύπνο, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, εθισμό σε ουσίες ή δραστηριότητες.  

Η αναζήτηση βοήθειας από επαγγελματία ψυχικής υγείας αποτελεί τη βασική οδό τόσο για τη διαχείριση και επίλυση της κεκαλυμμένης μορφής κατάθλιψης που παρατηρείται τον ανδρικό πληθυσμό, όσο και την πρόληψη επικείμενων σοβαρότερων διαταραχών.