Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης πλημμυροπαθών

Οι αρνητικές ειδήσεις μπορούν να διαστρεβλώσουν τις αντιλήψεις μας για τον κόσμο, προκαλώντας συναισθήματα απελπισίας και απόγνωσης…